Hylton compression orthotics

Hylton Orthotics je patentovaná značka flexibilného ortotického systému, ktorý vypracovala a vynašla Bobath terapeutka a certifikovaná ortopedická technička Nancy Hylton, za pomoci matky dvoch detí so špeciálnymi potrebami Cheryl Allen.

Hylton Orthotics je flexibilný ortotický systém, ktorý poskytuje podporu a spätnú väzbu prostredníctvom hĺbkovej kompresie.