• Novinka

 • Ambulancia

  V našej spoločnosti sme otvorili ortopedickú ambulanciu pre deti, dorast a dospelých. Objednajte sa na vyšetrenie alebo kontrolu vášho zdravotného problému k MUDr. Emilovi Hurajovi, CSc.

  Od 1.9.2015 vykonávame v našej ambulancii aj USG vyšetrenia bedrových kĺbov novorodencov. Poplatok za vyšetrenie je 20 Eur.

  Naša ambulancia zatiaľ nie je zmluvným partnerom žiadnej zdravotnej poisťovne!

 • Ordinačné hodiny

  MUDr. Emil Huraj, CSc

  každý utorok a štvrtok Úkon
  08:00 – 13:00 objednaní pacienti
  13:00 – 15:00 administratíva
 • Adresa

  Ortopedická ambulancia Podotech, Jánošíkova 7/B, 903 01 Senec

Objednať sa

Meno a priezvisko *

E-mail *

Telefónne číslo *

Lekár
MUDr. Emil Huraj, CSc

Typ vyšetrenia

Ochrana osobných údajov


AMBULANCIA SENEC

Služby a cenník úkonov

Diagnostika chodidiel

Pružná štruktúra chodidla nesie celú váhu nášho tela, pričom stále umožnuje dynamický pohyb. Podľa scanu chodidla môžeme určiť typ chodidla a zdiagnostikovať stupeň deformity chodidla. Vďaka týmto vstupným dátam vieme presnejšie zvoliť typ pomôcky a potrebné korekčné prvky, aby sme zabezpečili čo najlepší výsledok v dynamike chôdze.

 • Vstupné vyšetrenie
  15 Eur
  prvé vyšetrenie, konzultácia zdravotného stavu, odporúčanie iného špecializovaného vyšetrenia, predpis lieku alebo inej zdravotníckej pomôcky…
 • Kontrolné vyšetrenie
  15 Eur
  konzultácia výsledkov iného špecializovaného vyšetrenia, kontrolné vyšetrenie, predpis lieku alebo zdravotníckej pomôcky…
 • USG bedrových kĺbov
  20 Eur
  sonografia bedrových kĺbov detí + vyšetrenie
 • Kineziotejping
  10 Eur
  aplikácia, konzultácia
 • Injekčná liečba / odbery
  10 Eur
 • Podanie liečiva
  15 Eur
  obstrek, punkcia…
 • Infúzna liečba / podanie infúzie
  20 Eur
 • Potvrdenie na vyžiadanie
  5 Eur
  pre potreby školy, zamestnávateľa, poisťovne, výpis zo zdravotnej dokumentácie