Viete čo je Clubfoot Orthotic Treatment?

Na začiatku vývoja ADM ortéz bol Anthony. Narodil sa v júli 2004 s ťažkou konskou nohou – alebo Pes equinovarus congenitus. Rodičov štúdium problematiky čoskoro zaviedlo k Ponsetiho metóde, ktorá ponúka úžasný výsledok terapie. V roku 2004 John Mitchell začal pracovať na univerzite s Dr.Ponsetim na vývoji a zlepšení ortéz, určených na terapiu Pes equinovarus congenitus.

Clubfoot_Orthotic_Treatment_2

Výsledok je ADM (Abduction Dorsiflexion Mechanism) ortotický systém, zložený z dvoch pružných spojov, ktoré sú anatomicky vycentrované s dvoma hlavnými kĺbmi chodidla – subtalárnym a tibiotalárnym kĺbom. Pre viac informácií kliknite sem.

Clubfoot_Orthotic_Treatment_1

Clubfoot – je anglický výraz pre diagnózu – Pes equinovarus congenitus – patrí medzi vývojové deformity nohy vznikajúce počas 2. trimestra gravidity. Vyskytuje sa ako samostatná jednotka (idiopatický pes equinovarus) alebo ako sekundárna deformita pri inom ochorení (myogénny, neurogénny, osteogénny pes equinovarus). Incidencia Pes equinovarus je udávaná u jedného novorodenca z 1000, deformita postihuje častejšie chlapcov, nezriedka sa vyskytuje obojstranne. V terapii Pes equinovarus sa uplatňuje konzervatívna aj operačná intervencia. Do popredia sa dostala Ponsetiho metóda korektívneho sadrovania podrobne popísaná autorom už v roku 1940. Pre svoje výhody a dosahované výsledky sa stala jednou z najpoužívanejších metód v liečbe ekvinovaróznej deformity nôh vo svete. Princípom Ponsetiho liečby Pes equinovarus je postupná korekcia jednotlivých zložiek deformity. Zložením poslednej sadrovej imobilizácie sa plynule pokračuje 24-hodinovou fixáciou dlahou po dobu 3 mesiace, ktoré neskôr pokračuje len nočným nakladaním dlahy do 3.–4. roku života. Pri správne dodržanom postupe je popísaná 80–90% úspešnosť metódy.

Zdroje:

https://www.solen.sk/pdf/ec47952c9863bd485d253f53bdf447d8.pdf

https://www.c-prodirect.co.uk/c-pro-direct-the-beginning.html

Zdieľať príspevok
Na stiahnutie

Brožúra ADM